RADIO KLUB “KOZARA” PRIJEDOR E73JHI

Radio klub “Kozara” Prijedor, okuplja zaljubljenike u radiotehniku , telekomunikacije, elektoniku i inovatorski rad na tom polju. Radio klub „Kozara“ postoji od 1954. godine kada je prvi put formiran i počeo sa radom iz Prijedorske gimnazije „Sveti Sava“. U mnogobrojnim takmičenjima, kako domaćim tako i međunarodnim, osvojen je veliki broj visokih priznanja (pehara i diploma). Broj aktivnih članova je stalno rastao. Radio klub “Kozara” Prijedor je aktivno radio sve do rata – 1992 godine. Tada je veći broj aktivnih radio amatera mobilisan u vojsku RS, u jedinice veze, kao i oprema (radio stanice i ostalo). Dio opreme, priznanja i sredstava smo prenijeli u Elektro tehničku školu, a dio je zauvijek izgubljen kao i veći dio arhive. Klub je jedno vrijeme radio iz Elektro tehničke škole ali smo zbog potreba za prostorom u svrhu obrazovanja ubrzo i iz nje iseljeni. Po prestanku ratnih dejstava grupa radio amatera postavlja repetitor R5 na Kozari i pokušava ponovo da aktivira rad Kluba. Marta mjeseca 2008. godine uz pomoć Saveza radioamatera izvršili smo preregistraciju kluba što je bila i zakonska obaveza. Uz maksimalne napore i veliki entuzijazam svo ovo vrijeme pokušavamo da održimo rad kluba. Organizovali smo i obuku novih članova uz pomoć Odreda izviđača i polaganje ispita za radioamaterskog operatora. U naše redovne aktivnosti se ubraja i održavanje repetitora R5 na Kozari što vrlo uspješno i radimo. 2012. godine Radio klub dobija na korištenje jednu prostoriju u vatrogasnoj jedinici u Prijedoru, gdje se i sada nalazimo. Klub trenutno ima oko stotinu članova i konstantno radimo na povećanju, a prvenstveno nam je zadatak da privučemo mlade osobe koje zanima radiotehnika, telekomunikacije, elektronika i inovatorski rad. Cilj nam je da se mladi i talentovani ljudi bave ovim prelijepim hobijem i da pokušamo zajedno sa našom zajednicom da omladinu odvratimo od ulice i pokažemo svima koliko je radioamaterizam zanimljiv. Radio klub “Kozara” Prijedor, koji se javlja pod pozivnim znakom E73JHI ponovo se vraća svojim aktivnostima na polju takmičenja (kontesta) kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou, kao i aktivnostima u oblasti radio mreže za opasnost. Često izlazimo na planinu Kozaru sa koje uspješno radimo takmičenja (konteste) pa samim tim dokazujemo da smo i veliki ljubitelji prirode. Kontakt adresa Radio kluba “Kozara” je putem e-maila: e73jhi@gmail.com Pozdrav iz Radio kluba “Kozara” Prijedor 73 Predsjednik Radio kluba “Kozara” Jovica Knežević

KODEKS PONAŠANJA – HAM SPIRIT

  1. Radioamater je pažljiv i pun obzira: on neće za vrijeme održavanja veze uskraćivati zadovoljstvo ili ometati druge.

  2. Radioamater je odan i privržen pokretu: pomaže svojim kolegama u klubu, ostalim radioamaterima, svom savezu radioamatera u koji je učlanjen i koji predstavlja i zastupa njegove interese.

  3. Radioamater prati razvoj nauke i tehnike: svoje uređaje dopunjuje i dograđuje, stalno ih usavršava prateći najnovija tehnička dostignuća. Svoja saznanja o upotrebi stanice odnosno radu na opsegu, stalno usavršava.

  4. Radioamater je uvijek prijatelj drugima: on savjetuje početnike i prijateljski im pomaže, spreman je da sarađuje sa svima.

  5. Radioamater je odmjeren i uravnotežen: radioamaterizam je dobrovoljna, slobodno izabrana aktivnost. Pravi radioamater neće nikada dopustiti da mu radioamaterska aktivnost smeta u nekoj od njegovih obaveza, da ugrozi njegovu porodicu, posao, da utječe na uspjeh u školi ili njegov položaj u društvu.

  6. Radioamater je rodoljub: svoje znanje, iskustvo i svoje uređaje uvijek je spreman da stavi u službu svog društva i domovine.

  7. ORIGINALNI TEKST AMATERSKOG KODEKSA NAPISAO JE PAUL M.SEGAL, W9EEA, 1928 g.

KO SU RADIOAMATERI?

Još otkako je Marconi emitovao prve radio signale preko Atlantskog okeana, otprilike prije stotinu godina, radio amateri imaju značajnu ulogu u razvoju radio komunikacija. Početkom dvadesetog vijeka, radio eksperimenti koje provode “obični ljudi” su bili jedva tolerisani od strane nadležnih organa i radio amateri su bili ograničeni na upotrebe frekvencijskih područja koja su smatrana ‘neupotrebljivim’ u komercijalne i javne svrhe. Nakon okončanja II Svjetskog rata, ogromna količina radio uređaja je postala široko dostupna, uveliko stimulišući razvoj radio amaterizma. Trendovi u razvoju računara, mikroelektronskih kola i savremene elektronike otvaraju radio amaterizmu nove mogućnosti. Jedan od najfascinantnijih aspekata radio amaterizma je uspostavljanje radio veza sa drugim radio amaterima širom zemaljske kugle, ponekad i iz najudaljenijih dijelova svijeta. Vrlo često se uspostavlja doživotno prijateljstvo između radio amatera koji eksperimentšu uz korištenje savremenih komunikacionih tehnika. Veliki broj radio amatera su zaljubljenici eksperimenata sa elektronskim komponentama. Danas, mnogi radio amateri koriste kompjuter kao prateću opremu svojih radio uređaja. Sve u svemu, radio amateri u svom hobiju danas koriste veliki broj različitih tehnika komunikacije.