nikola tesla

10. juli DAN RADIO-AMATERA U REPUBLICI SRPSKOJ

Nikola Tesla je rođen u Smiljanu 10. jula 1856 godine, a preminuo je u Njujorku 07. januara 1943. godine. Bio je jedan od najpoznatijih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Najznačajniji Teslini pronalasci su polifazni sistem, obrtno magnetno polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Takođe, otkrio je jedan od načina…

Details